Strona główna

Witamy na stronach Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian czynnościowych w chorobie, zmian prowadzących do choroby i wynikających z choroby.

Patofizjologia różni się więc w istotny sposób od fizjologii, której przedmiotem jest czynność prawidłowa organizmu. Różni się od anatomii patologicznej, która rozpatruje aspekt morfologiczny zmian chorobowych. Różni się także od chemii fizjologicznej, która rozpatruje przemiany biochemiczne zdrowego organizmu.

Patofizjologia jest gramatyką nauk lekarskich, jest dziedziną podstawową, która integruje nauki fizjologiczne z naukami klinicznymi i przygotowuje studenta do zrozumienia wiedzy przekazywanej w ciągu kolejnych lat studiów.