Strona główna

Witamy na stronach

Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

 


Profil działalności tego, prawdopodobnie najstarszego (rok utworzenia: 1821) zakładu naukowo-badawczego w strukturach II Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obejmuje fizjologię i patofizjologię człowieka.


Należąca do nauk biologicznych fizjologia, opiera się na prawach fizyki i chemii (w szczególności biochemii), którym podlegają komórki, tkanki i narządy wchodzące   w skład organizmów żywych. Istotą fizjologii jest zdefiniowanie zbioru praw określających warunki życia danego ustroju, oraz poznanie czynności i mechanizmów zapewniających prawidłową jego funkcję.

Celem nauczania fizjologii człowieka, przedmiotu jakże niezbędnego w edukacji przyszłych lekarzy    i pracowników innych zawodów medycznych, jest przekazanie wiedzy zintegrowanej,       z odpowiednim wyważeniem proporcji pomiędzy informacjami na temat molekularnych uwarunkowań obserwowanych zjawisk, oraz znaczeniem mechanizmów regulacyjnych                     i adaptacyjnych na poziomie ogólnoustrojowym.

Jest to tym ważniejsze, że szybki postęp w biologii molekularnej i genetyce nieuchronnie prowadzi do zaburzenia ostrości postrzegania organizmu ludzkiego jako całości. Zadaniem fizjologii człowieka jest zatem konsekwentne uświadamianie, że homeostaza, czyli zdolność ustroju do utrzymania dynamicznej równowagi własnego środowiska wewnętrznego dowodzi, że organizm jako całość tworzy nową, wyższą jakość i nie jest prostą składową genów, receptorów, enzymów, czy też komórek.

 Celem nauczania patofizjologii człowieka jest poznanie zmian czynnościowych w chorobie, zmian prowadzących do choroby i wynikających z choroby.

Patofizjologia różni się więc w istotny sposób od fizjologii, której przedmiotem jest czynność prawidłowa organizmu. Różni się od anatomii patologicznej, która rozpatruje aspekt morfologiczny zmian chorobowych. Różni się także od chemii fizjologicznej, która rozpatruje przemiany biochemiczne zdrowego organizmu.

Patofizjologia jest gramatyką nauk lekarskich, jest dziedziną podstawową, która integruje nauki fizjologiczne z naukami klinicznymi i przygotowuje studenta do zrozumienia wiedzy przekazywanej w ciągu kolejnych lat studiów.